Werkgroepen

Omdat een bestuur niet alles alleen kan doen, hebben we speciale werkgroepen in het leven geroepen. Elke werkgroep richt zich binnen 1 pijler van onze club. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de verschillende werkgroepen of “CELLEN” met hun kerntaken en leden.

Cel feestelijkheden

De “Cel Feestelijkheden” is verantwoordelijk voor het organiseren van de kaas- en wijnavond, koekjesverkoop, car-wash, …

Cel financien & sponsoring

Deze cel is verantwoordelijk voor het opvolgen van de clubbudgetten, de boekhouding en sponsoring.

Cel sportief

De “Cel Sportief” is verantwoordelijk voor het opvolgen van de fair-play, bemiddelen tussen spelers (en ouders) indien nodig.